DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 637,000 ₫ 443,500 ₫
com.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
id.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
org.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
io.vn 48,700 ₫ 38,700 ₫
edu.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
net.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
gov.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
health.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
info.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
int.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
name.vn 78,700 ₫ 48,700 ₫
pro.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
biz.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
ai.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 301,000 ₫ 342,100 ₫
site 767,000 ₫ 854,700 ₫
fun 767,000 ₫ 854,700 ₫
online 763,000 ₫ 850,300 ₫
tech 1,223,000 ₫ 1,356,300 ₫
store 1,116,000 ₫ 1,238,600 ₫
net 311,000 ₫ 353,100 ₫
org 311,000 ₫ 353,100 ₫
info 454,000 ₫ 825,000 ₫
xyz 310,000 ₫ 352,000 ₫
asia 458,000 ₫ 514,800 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 921,000 ₫ 1,024,100 ₫
top 158,000 ₫ 313,500 ₫
us 327,000 ₫ 370,700 ₫
in 347,000 ₫ 392,700 ₫
biz 389,000 ₫ 438,900 ₫
mobi 536,000 ₫ 1,013,100 ₫
tv 1,183,000 ₫ 1,312,300 ₫
co.in 197,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 852,000 ₫ 1,137,400 ₫
firm.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
eu 244,000 ₫ 279,400 ₫
cc 731,000 ₫ 815,100 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 313,000 ₫ 355,300 ₫
gen.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 788,000 ₫ 866,800 ₫
company 310,000 ₫ 477,400 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
media 774,000 ₫ 862,400 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,101,000 ₫ 1,200,100 ₫
blog 921,000 ₫ 1,024,100 ₫
club 417,000 ₫ 469,700 ₫
website 615,000 ₫ 687,500 ₫
space 615,000 ₫ 687,500 ₫
app 405,000 ₫ 545,600 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 366,000 ₫ 413,600 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 450,000 ₫ 506,000 ₫
la 1,173,000 ₫ 1,301,300 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?